domingo, 4 de novembro de 2018

Revista OGEOrganización e Xestión Educativa está aberta á colaboración da comunidade académica e profesional. En todas as seccións habituais da revista recíbense  achegas.Un sistema de xuíces decidirá a publicación en base a criterios de rigor académico, interese e  calidade. Os artigos non publicados serán devoltos nun prazo non superior a tres meses.