As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

luns, 28 de febreiro de 2022

Número 12 Revista Dyle

 Xa se publicou o número 12 da revista Dyle. 

O monográfico deste número "Aprender a impulsos de likes"  integra unha entrevista , a través de videoconferencia, con alumnado dos primeiros anos de Maxisterio e Xeografía e Historia para coñecer  a relación dos xóvenes cos dispositivos dixitais e  reflectir sobre ela. Tamén se analiza o papel dos videoxogos e os infuencers en educación, a educación presencial e on line e outros temas relacionados.

Ademáis trátanse outros temas como a meritocracia, a educación en Brasil ou o papel da escola ante catástrofes naturais como a do volcán de la Palma. 

No apartado de ferramentas, publícase o último dossier con recursos prácticos para desenvolver e implementar o  liderazgo desde as direccións dos centros. Os próximos dossieres estarán dedicados ao Liderazgo Pedagóxico do profesorado e do alumnado. 

O acceso á revista é gratuita para os socios e dispoñedes de números abertos a todo o público.