As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

sábado, 25 de maio de 2024

Proxectos premiados na IV Convocatoria de Premios FEAEGA Rafael Rodríguez Martín

O xurado dos IV Premios FEAE Galicia de Innovación Educativa Rafael Rodríguez Martín,  tras valorar as excelentes propostas enviadas, decidiu otorgar os seguintes premios


Modalidade A: ‘"Aquí tamén se fala" do IES Rafael Dieste 

(A Coruña) coordinado por Arcadio González Nóvoa e Alberto Pombo Añón.


Unha iniciativa cultural de dinamización da lingua galega que envolve a máis de 200 centros educativos, 25.000 estudantes e 50.000 espazos normalizados, así como aos principais clubs do deporte profesional galego. É tamén un proxecto educativo no que o alumnado se forma na comunicación audiovisual e no traballo en redes sociais.

Modalidade B:"Arte Quokka
"

 Grupo de traballo coordinado por Natuska Naylor García do  CEIP Curros Enríquez (A Coruña).

Un proxecto ApS en 4º de Educación Primaria articulado a través da arte, en conxunción con distintas institucións cidadás traballando no barrio das escola desde o local ao global.


Moitos parabéns a tódolos participantes polo excelente nivel das propostas.


A  entrega do Premio  será o 26  de xuño no salón de Plenos do Concello da Coruña as 17:30


Grazas por participar!