Revista DYLE


No ano 2018 a Xunta Xeral doFórum Europeo de Administradores da Educación tomou a decisión de introducir cambios na revista que durante 26 anos ininterrumpidos viñamos publicando.  A revista OGE, Organización y Gestión Educativa, deixaba de publicarse en papel e pasamos ao formato dixital.
Nace así a revista DYLE, Dirección y Liderazgo Educativo, unha publicación de periodicidade bimestral dirixida fundamentalmente aos docentes e directivos e directivas interesadas  na xestión, organización, administración,  dirección e liderazgo educativo.