As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

venres, 12 de xullo de 2019

Un conto para finalizar o curso
O pasado 4 de xullo  un bó numero de socios de FEAE Galicia disfrutamos xunto con outros compañeiros e compañeiras das historias de vida de Sole Felloza.
Historias amables, cotiás e divertidas onde o oficio de ensinar aparecía en diferentes relatos: coas familias hirperprotectoras, na vida e nos contos da "señora Lola" e nas múltiples anécdotas que cpmpartio connosco.
Unha cea fraternal onde o ambiente era tan grato que casi nos tiveron que desaloxar para que saíramos da Facultade de Ciencias da Educación, onde se celebrou o evento.
Un espazo de encontro para finalizar un curso longo e iniciar proxectos para o próximo.

 Durante o curso 18/19 ,desenvolvemos tres work-cafés dirixidos a tres bloques que nos parecen  de  sumo interese para os profesionais da educación:
1-Compartir experiencias innovadoras e inspiradoras  como as que nos mostraron Montse Sancho, Begoña Codessl e Xosé Viñas en cada  unha das etapas educativas.
2-  Entrar na necesaria reflexión didáctica  e innovación permanente ao coñecer metodoloxias  como a de "Aula a 2" con Jesús Garrido. 
3-  E abrir as portas dos nosos centros a través de proxecctos europeos da  mán de Celina  Santamaria do CFR da Coruña e dos compañeiros do IES David Buján.

Para o novo curso, nos primeiros días de setembro, enviaremos unha enquisa para coñecer as expectativas dos asociados e asistentes habituais aos work- cafés para elaborar unha programación axustada aos seus intereses.

Grazas  a Sole Felloza  por axudarnos a elaborar un bonito conto de fin de curso no que compartimos emocións, desexos e alegría .

Bo verán!