As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

martes, 12 de julio de 2022

XIXX Xornadas estatais FEAE-Galicia 2022 APRENDENDO NO CAMIÑO

Desde o Fórum Europeo de Administradores da Educación entendemos que a educación é un dereito humano fundamental e a base para garantir a realización dos outros dereitos. 

A aprobación da Axenda 2030 no 2015 e, concretamente o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible ODS 4 aprémanos a “Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todos” e as súas metas correspondentes. 

As institucións educativas non poden quedar atrás #ante este reto e o sistema educativo debe facer unha contribución activa á sociedade, no sentido dun desenvolvemento sostible, que ao mesmo tempo se esforce pola viabilidade ecolóxica e a xustiza social. Con este obxectivo, as XXIX Xornadas Estatais de FEAE poñen o seu foco nunha educación inclusiva e equitativa de calidade e na aprendizaxe ao longo da vida para todos e todas. 

Baixo o epígrafe “Aprendendo non Camiño: Sostenibilidade e Formación non século XXI”, queremos reflexionar e debater sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a súa importancia na educación, sobre a enseñanza e formación chécnica e profesional de calidade e compartir experiencias e propostas sobre esta temática que se levaron a cabo en espazos educativos de todo o estado español. As xornadas están dirixidas a persoas interesadas na educación (profesorado de todos os niveis, axentes educativos, estudantes, persoas vinculadas a entidades e ONGD, etc.) están certificadas pola Universidade da Coruña e está a se tramitar a súa homologación como acción formativa pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Ademais, as comunicacións aceptadas publicaranse nun número especial da revista Dyle e seleccionaranse algunhas delas para a revista Eduga. 

Animámosvos a participar e a compartir as vosas experiencias e comunicacións.

https://29jornada-feae.com/miércoles, 25 de mayo de 2022

"E agora que? Novos retos sociais, novos retos educativos" Cea Coloquio con Nélida Zaitegui

 "Si educar é preparar para unha vida digna de ser vivida, ou unha boa vida, temos que preguntarnos a que retos ten que enfrentarse esta xeración e que precisa para facelo con éxito".

O venres 17 de xuño teremos a oportunidade de despedir este duro curso compartindo con Nélida Zaitegui, reflexións sobre os novos retos educativos que xorden dos novos retos sociais. 

As prazas son limitadas polo que vos animamos a apuntarvos desde o formulario https://forms.gle/HhVNzQpKwwjkU9Z96  antes do 14 de xuño.viernes, 20 de mayo de 2022

Resolución dos II Premios FEAE de Innovación Educativa 21-22

 


O  xurado da convocatoria dos II Premios FEAE Galicia de Innovación Educativa,  tras valorar as excelentes  propostas enviadas, decidiu otorgar os seguintes premios:

MODALIDADE A:  Para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Centros de Educación Especial. 


"Paseolidarios"proxecto presentado polo CIFP Paseo das Pontes en A Coruña.


MODALIDADE B:  Para proxectos de  equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Centros de Educación Especial. InvestigArte proxecto coordinado por Sonia Figueiredo Araujo do CEIP Nazaret de Cangas (Pontevedra).O acto de entrega dos Premios terá lugar o mércores 8 de xuño do 2022 no Salón de Plenos do Concello da Coruña as 18.00 horas

miércoles, 2 de marzo de 2022

Café coloquio "Claves para facer realidade a atención á diversidade"

 O xoves 24 de febreiro disfrutamos do Café Coloquio Trimestral de FEAE Galicia na compañía de orientadoras de distintos centros educativos da Coruña, estudiantes de máster do profesorado e socios e socias de FEAEGA. 

Rafael Rodríguez Martín, vicepresidente de FEAEGA e presidente da Asociación Provincial de Equipos Directivos de Infantil e Primaria, fixo un resumen claro e conciso da nova ley de Atención á Diversidade orientado ao día día do labor dos equipos de orientación e direcións de centros. Compartimos á sua presentación desde esta ligazón

A continuación, Mónica Diz Besada, orientadora do IES Sardiñeira e autora do blog Mónica Diz Orienta, reflexionou sobre 9 claves para levar á atención á diversidade a tódalas dimensións educativas, aportando un conxunto de ideas para cada unha das claves. 

Mónica puxo especial énfasis no Deseño Universal da Aprendizaxe (DUA), unha ferramenta imprescindible para achegarse á escola inclusiva.

Neste sentido, desde FEAEGA queremos seguir profundizando no DUA en próximos coloquios e obradoiros. 
lunes, 28 de febrero de 2022

Número 12 Revista Dyle

 Xa se publicou o número 12 da revista Dyle. 

O monográfico deste número "Aprender a impulsos de likes"  integra unha entrevista , a través de videoconferencia, con alumnado dos primeiros anos de Maxisterio e Xeografía e Historia para coñecer  a relación dos xóvenes cos dispositivos dixitais e  reflectir sobre ela. Tamén se analiza o papel dos videoxogos e os infuencers en educación, a educación presencial e on line e outros temas relacionados.

Ademáis trátanse outros temas como a meritocracia, a educación en Brasil ou o papel da escola ante catástrofes naturais como a do volcán de la Palma. 

No apartado de ferramentas, publícase o último dossier con recursos prácticos para desenvolver e implementar o  liderazgo desde as direccións dos centros. Os próximos dossieres estarán dedicados ao Liderazgo Pedagóxico do profesorado e do alumnado. 

O acceso á revista é gratuita para os socios e dispoñedes de números abertos a todo o público. 

jueves, 20 de enero de 2022

Premios FEAE Galicia 21-22

 Ampliado o prazo de presentación de traballos á Convocatoria para proxectos innovadores na educación galega até o 6 de maio.

Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia)
Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2021-2022 buscan identificar recoñecer e promover a centros educativos e a grupos de docentes comprometidos e comprometidas coa innovación educativa, a través do desenvolvemento de iniciativas didácticas que axuden a construír unha rede de propostas educativas que inspiren transformación e innovación e que sexan facilmente transferibles a outras contornas educativas. 


Os traballos deben responder a unha necesidade de mellora educativa concreta e animar a outros colectivos desenvolvendo a potencialidade do traballo en equipo colaborativo. 

Os Premios destacan as iniciativas que se consideran máis creativas e efectivas para atopar solucións aos desafíos educativos en calquera nivel educativo e en todas as contornas. 


Destacarán proxectos de revitalización de centros educativos dirixidos a desenvolver a innovación educativa en ámbitos curriculares, tecnolóxicos, metodolóxicos, didácticos e organizativos dos diferentes niveis e etapas do sistema educativo.


Sobre o premio


Os proxectos seleccionados son modelos de excelencia que serven como inspiración para que outros melloren a educación a través da innovación e a acción creativa. Cada un dos proxectos gañadores dos premios FORUM EUROPEO GALICIA 2021-2022 será presentado publicamente e beneficiarase do maior interese público a través da exposición de medios e outras canles, ademais, a revista do FORUM EUROPEO NACIONAL (DYLE) fará eco dos proxectos premiados que serán adaptados ás normas de publicación da revista polos autores e autoras dos proxectos seleccionados. 


Xurado e resolución dos premios 


O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio e implicación dentro do ámbito educativo entre os que se atoparán membros do propio Forum Europeo de Galicia, CSIC Galicia, Universidades Galegas e da Consellería de Educación.

O fallo inapelable do xurado será o 20 de maio e comunicarase directamente aos interesados.

Publicarase con antelación unha lista de finalistas no blogue de FEAE GALICIA http://www.feaegalicia.com/, así como, posteriormente a resolución definitiva dos Premios. 

Forum Europeo da Educación de Galicia (FEAE-Galicia) resérvase o dereito de publicación dos proxectos finalistas no blogue, sen fins lucrativos, podendo utilizalos en accións encamiñadas á mellora da educación. 


Modalidades 


Propóñense dúas modalidades ás que poder presentarse: 


Modalidade A: para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria e Formación Profesional.


Modalidade B: para proxectos de equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria Secundaria e Formación Profesional.


1. Os proxectos serán presentados por centros educativos e/ou por equipos de profesorado de centros educativos de Galicia nas modalidades A e/ou B, non podendo presentarse en máis dunha modalidade co mesmo proxecto. 


2. Os proxectos das modalidades A e B terán que realizarse no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.


3. Deben presentarse en lingua galega ou lingua castelá, indistintamente.


Criterios de selección 


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2021-2022 recoñecen proxectos educativos innovadores. Búscanse iniciativas educativas continuas, innovadoras e impactantes que: 

• Supoñan a revitalización dun centro educativo. 

• Que contemplen indicadores para desenvolver unha educación inclusiva e de equidade.

• Que desenvolvan a convivencia participativa e positiva en calquera etapa educativa. 

• Que fosen efectivamente implementados na aula. 

• Que sexan economicamente sostibles. 

• Que presenten obxectivos claros na planificación e desenvolvemento do proxecto. 

• Que sexan replicables e transferibles a outros contextos educativos. 

• Que dispoñan dun claro compoñente innovador.

• Que desenvolvan enfoques didácticos e/ ou organizativos que busquen dar resposta ás necesidades do seu alumnado. Necesidades que varían en función do seu contexto sociocultural, pero tamén en función dous cambios que, a nivel global, estanse a experimentar na sociedade. 


 Criterios de valoración


 O Xurado terá en conta os seguintes criterios de valoración que non son excluíntes : 

• Coherencia interna do proxecto (atendendo á concreción de obxectivos, a súa xustificación, o desenvolvemento das tarefas, unha exposición clara de resultados e propostas de mellora). 

• Contido innovador e importancia do traballo en equipo e colaborativo (destacando o desenvolvemento do pensamento creativo, crítico a autonomía do alumnado e a súa participación activa no proxecto).

• Ter  sido implementado 

• A multidisciplinaridade

 • Posibilidade de transferencia do proxecto a outras contornas educativas.

• Directrices de igualdade e equidade educativas na planificación do proxecto.


Solicitude e Prazos de Presentación


O formulario de inscrición aos Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2021-2022 é https://forms.gle/kswzVrStqNFfLv996O formulario de inscrición permitirá enviar todos os datos de contacto necesarios para o rexistro do proxecto así como os arquivos coa documentación necesaria para a valoración do proxecto. 


Para calquera dúbida en relación á inscrición do proxecto poden poñerse en contacto coa organización na dirección de correo feaegalicia@gmail.com


Os traballos recibiranse desde o 28 de xaneiro  de 2022 ata o 29 de abril de 2022.


Formato de Presentación: 

1.- Síntese do proxecto en formato pdf (letra Arial 12, interlineado sinxelo). 

2.- Material audiovisual (fotos, vídeos, webs), que non excedan de 10 MG. Preferiblemente enviaranse como  ligazóns, até un máximo de 5 arquivos e/ou 5 ligazóns.

 3.-Memoria explicativa do traballo coas seguintes características: en formato pdf, letra Arial 12, interlineado sinxelo e un máximo de 15 páxinas, débense incluír as imaxes e as referencias aos posibles vídeos. 

Esta Memoria debe conter os seguintes puntos: 

• Título (pódese usar un subtítulo). 

• Resumo, con palabras chave (breve exposición do proxecto nun máximo 50 palabras). 

• Xustificación. 

• Obxectivos. 

• Desenvolvemento do proxecto (metodoloxía, accións, participantes, cronograma,…). 

• Resultados. 

• Avaliación, impacto e conclusión de melloras concretas obtidas. 

• Certificación dá autorización do uso das imaxes dos menores. 

4- Licenciar o traballo baixo a licenza Creative Commons. 


• BY: Recoñecemento (Attribution): o material creado por un autor pode ser distribuído e exhibido se a autoría  se mostra nos créditos.

 • NC: Comercial (Non Commercial): o material creado por un autor pode ser distribuído, copiado e exhibido mentres o seu uso non sexa comercial. 

• SA: compartir Igual (Share Alike): o material creado por un autor pode ser modificado e distribuído pero baixo a mesma licencia que o material orixinal. 


Premios


Modalidade A


• Lote de libros para a Biblioteca do centro. 

• Curso de Formación gratuíto para o claustro do centro sobre unha temática relacionada coa innovación educativa.

• 300 € en metálico. 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN.


 Modalidade B


• 300 € en metálico.

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN. 


Organización


 Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia) 

  Contacta en : feaegalicia@gmail.com.

• Forum Europeo de Administradores da Educación edita a revista DyLE (Dirección y Liderazgo Escolar). 

domingo, 28 de noviembre de 2021

Feira de experiencias

 


O xoves 25 de novembro celebramos na Facultade de Ciencias da Educación da UDC o primeiro Café Coloquio de este curso 21-22 .

Baixo o epígrafe de Feira de Experiencias, desenvolvemos unha xornada na que compartimos o bo saber e facer de profesionais da educación en distintas áreas temáticas.

Montse Sancho, da Escola Infantil Municipal de Montealto na Coruña, mostrounos as aplicacións didácticas da robótica nas aulas de Infantil e a súa extrapolación a outras etapas. 

 Da man de Mónica Carneiro coñecemos e vivenciamos as bases da Disciplina Positiva e co equipo de Laura Adela e Diego Rúa utilizamos dun xeito práctico e dinámico a incorporación do traballo por competencias á programación de aula, a partir dunha actividade baseada na Realidade Aumentada.

Con Begoña Codesal elaboramos a nosa primeira fotografía inmersiva e reflectimos sobre as súas aplicacións na aula. 

O equipo de Argalla mostrounos os materiais que elaboran e a súa utilización nas distintas etapas educativas e  disfrutamos con Ana Rodríguez de Crecer creando das posibilidades dos xogos matemáticos que nos presentou.

Esta primeira xornada presencial foi especialmente emotiva para todos e todas as asistentes por ser a primeira vez que nos reencontrábamos de novo despois da pandemia e por coincidir co Día Mundial da Violencia Machista, conmemoración  e denuncia que tivemos presente durante todo o evento. 

Por protocolo COVID, tivemos que limitar o evento a 35 asistentes, polo que pedimos desculpas a todas as persoas as que non pudemos confirmar a asistencia.

Esperamos que podamos xuntarnos todos e todas o 24 de febreiro do 2022, data en que celebraremos o segundo Café Coloquio. 

martes, 14 de septiembre de 2021

Benvida ao novo curso 2021-2022

 Inmersos no novo curso escolar, desde FEAEGA queremos darvos a benvida ao novo curso escolar e convidarvos a formar parte da nosa organizacion para compartir e aprender xuntos. 

Nos próximos días publicaremos a programación do primeiro trimestre de curso e aproveitamos para convidarvos a compartir as vosas experiencias na web de FEAEGA no correo feaegalicia@gmail.com e que serán publicadas no apartado de Boas Prácticas educativas da nosa web.

Animámosvos  a difundir entre os vosos compañeiros e compañeiras as vantaxes de asociarse a FEAEGA.

Grazas polo voso apoio e difusión e feliz inicio de curso!
viernes, 11 de junio de 2021

Resumo dos proxectos premiados na I Convocatoria de Premiso FEAEG 20-21

 


Grazas á Editorial Anaya e Galaxia por patrocinar a publicación dos proxectos gañadores da I Edición de Premios FEAEG 20-21

Entrega de Premios á Innovación Educativa FEAEG 20-21

O xoves 10 de Muño celebramos o acto de entrega dos Premios  FEAEG de Innovación Educativa 2021.

O acto estivo presidido polo Concelleiro de Educación do concello da Coruña, D.Jesús Celemín Santos, que destacou o labor da FEAEG no eido da educación en Galicia e mostrou a súa satisfacción porque  o concello fose o lugar de entrega dos premios. 


Dª Susana Vázquez, presidenta de FEAEG agradeceu  o apoio institucional  de todas  as entidades colaboradoras (Concello da Coruña, UDC, USC, CSIC Galicia e  Editorial Anaya/Galaxia) como elementos clave para o impulso destes premios  e o labor e o apoio dos membros de FEAE. 

Especialmente, agradeceu o traballo do profesorado e equipo directivo dos centros que se presentaron á candidatura. 

 

A continuación resumiu a traxectoria  de FEAE e de FEAEG, e convidou aos asistentes a compartir e participar en FEAEG como  espazo plural  e diverso para debatir, reflexionar e sumar na mellora  da educación en Galicia.Asimismo destacó a  calidade da revista  Dyle onde serán publicados os proxectos dos centros ganadores. 

Por último resumiu cada un dos proxectos presentados.


D, Rafael Rodríguez Romar, vicepresidente de FEAG, presentou os proxectos premiados e agradeceu o labor do xurado comportó por profesorado da Universidade da Coruña e De Santiago de Compostela,  a responsable da UCC do CSIC en Galicia, inspectores de educación e profesorado e directores de centros educativos de Primaria e Secundaria.Na  Modalidade A, para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Educación Especial, o  proxecto de educación sustentable premiado é  Axenda 2030: construido o futuro presentado polo IES Universidade Laboral de Culleredo. 

Os profesores responsables do proxecto,  a coordinadora Dª Paloma Terrón, o director do centro e dous alumnos de FP básica.


Na Modalidade B, para proxectos  de equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil (0-6), Primaria, Secundaria,  Formación Profesional  e Educación Especial, o proxecto ,premiado é  Historia ducha viaxe , un proxectp tse achegameto ao patrimonio a través das tecnoloxías, coordinado por Dº Judith Varela do CEIP Ponte dos Brozos en Arteixo,  e presntado pola profesora Ana Touriñán.


 As Aulas Hospitalarias do Materno Infantil Teresa Herrera recibieron a Mención Honorífica pola sea labor solidario e inclusivo co sea proxecto  Artivistas: Unha escola cos pé na terra, presentado por Laura Lizancos, coordinadora do proxecto.

A presidenta de FEAEG anunció a próxima convocatoria dos premios no inicio do curso 21-22.

O acto foi clausurado por D. Jesús Celemín Santo , Conselleiro de Educación do concello da Coruña.


Grazas a todos e todas por unha jornada onde podemos disfrutar, compartir experiencias e boas prácticas.

viernes, 21 de mayo de 2021

Resolución dos Premios FEAE Galicia de Innovación Educativa

   O  xurado da convocatoria dos I Premios FEAE Galicia de Innovación Educativa,  tras valorar as excelentes  propostas enviadas, decidiu otorgar os seguintes premios:


MODALIDADE A:  Para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Centros de Educación Especial. 

"Axenda 2030 : Construindo un novo mundo"proxecto presentado polo IES Universidade Laboral de Culleredo. 

MODALIDADE B:  Para proxectos de  equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria, Formación Profesional e Centros de Educación Especial. 

Historia dunha Viaxe proxecto coordinado por Judith Varela Quintela do CEIP Ponte dos Brozos en Arteixo.

MENCIÓN HONORÍFICA:  ao proxecto "Artivistas"  da Aula Hospitalaria do  Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña. 

O acto de entrega dos Premios terá lugar o xoves 10 de xuño do 2021 no Salón de Plenos do Concello da Coruña as 18.30.

viernes, 5 de marzo de 2021

Premios Forum Europeo Galicia 2020-2021

Ampliado o prazo de presentación de traballos á Convocatoria para proxectos innovadores na educación galega.

Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia)


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 buscan identificar recoñecer e promover a centros educativos e a grupos de docentes  comprometidos e comprometidas coa innovación educativa, a través do desenvolvemento de iniciativas didácticas que axuden a construír unha rede de propostas educativas que inspiren transformación e innovación e que sexan facilmente transferibles a outras contornas educativas. 

Os traballos deben responder a unha necesidade de mellora educativa concreta e animar a outros colectivos desenvolvendo a potencialidade do traballo en equipo colaborativo. 

Os Premios destacan as iniciativas que se consideran máis creativas e efectivas para atopar solucións aos desafíos educativos en calquera nivel educativo e en todas as contornas. 

Destacarán proxectos de revitalización de centros educativos dirixidos a desenvolver a innovación educativa en ámbitos curriculares, tecnolóxicos, metodolóxicos, didácticos e organizativos dos diferentes niveis e etapas do sistema educativo.


Sobre o premio


 Os proxectos seleccionados son modelos de excelencia que serven como inspiración para que outros melloren a educación a través da innovación e a acción creativa. Cada un dos proxectos gañadores dos premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 será presentado publicamente e beneficiarase do maior interese público a través da exposición de medios e outras canles, ademais, a revista do FORUM EUROPEO NACIONAL (DYLE) fará eco dos proxectos premiados que serán adaptados ás normas de publicación da revista polos autores e autoras dos proxectos seleccionados. 


Xurado e resolución dos premios 


O xurado estará composto por membros de recoñecido prestixio e implicación dentro do ámbito educativo entre os que se atoparán membros do propio Forum Europeo de Galicia, CSIC Galicia, Universidades Galegas e da Consellería de Educación.

O fallo inapelable do xurado será o 21 de maio e comunicarase directamente aos interesados.

Publicarase con antelación unha lista de finalistas no blogue de FEAE GALICIA http://www.feaegalicia.com/, así como, posteriormente a resolución definitiva dos Premios. 

Forum Europeo da Educación de Galicia (FEAEGalicia) resérvase o dereito de publicación dos proxectos finalistas no blogue, sen fins lucrativos, podendo utilizalos en accións encamiñadas á mellora da educación. 


Modalidades 


Propóñense dúas modalidades ás que poder presentarse: 


Modalidade A: para proxectos de centros educativos de Educación Infantil (0-6), CRA, Primaria, Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


Modalidade B: para proxectos  de equipos de profesorado de centros educativos de Educación Infantil, Primaria Secundaria e Formación Profesional e Centros de Educación Especial.


1. Os proxectos serán presentados por centros educativos e/ou por equipos de profesorado de centros educativos de Galicia nas modalidades A e/ou B, non podendo presentarse en máis dunha modalidade co mesmo proxecto. 

2. Os proxectos das modalidades A e B terán que realizarse no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

3. Deben presentarse en lingua galega ou  lingua castelá, indistintamente.


Criterios de selección 


Os Premios FORUM EUROPEO GALICIA 2020-2021 recoñecen proxectos educativos innovadores.

 Búscanse iniciativas educativas continuas, innovadoras e impactantes que: 


• Supoñan a revitalización dun centro educativo 

• Que contemplen indicadores para desenvolver unha educación inclusiva e. de equidade

 • Que desenvolvan a convivencia participativa e positiva en calquera etapa educativa 

• Que fosen efectivamente implementados na aula 

•  Que sexan economicamente e ambientalmente sostibles

• Que presenten obxectivos claros na planificación e desenvolvemento do proxecto 

• Que sexan replicables e transferibles a outros contextos educativos 

• Que dispoñan dun claro compoñente innovador e uns principios de deseño baseados na investigación educativa.

 • Que desenvolvan enfoques didácticos e/ ou organizativos que busquen dar resposta ás necesidades do seu alumnado. Necesidades que varían en función do seu contexto sociocultural, pero tamén en función dous cambios que, a nivel global, estanse a experimentar na sociedade. 


Criterios de valoración


 O Xurado terá en conta os seguintes criterios de valoración: 

• Coherencia interna do proxecto (atendendo á concreción de obxectivos, aos principios de deseño baseados na investigación educativa a súa xustificación, o desenvolvemento das tarefas, unha exposición clara de resultados e propostas de mellora) 

• Contido innovador e importancia do traballo en equipo e colaborativo (destacando o desenvolvemento do pensamento creativo, crítico a autonomía do alumnado e a súa participación activa no proxecto) 

• Posibilidade de transferencia do proxecto a outras contornas educativas

 • Directrices de sustentabilidade ambiental,  igualdade e equidade educativas na planificación do proxecto.


Solicitude e Prazos de Presentación


PRAZO DE INSCRICIÓN E PRESENTACIÓN DO PROXECTO NA WEB DO FEAE Galicia http://www.feaegalicia.com 


O formulario de inscrición aos Premios FORUM EUROPEO  GALICIA 2020-2021 estará dispoñible na páxina web do FEAE-Galicia, a partir do 22 de marzo.

 O formulario de inscrición permitirá enviar todos os datos de contacto necesarios para o rexistro do proxecto así como os arquivos coa documentación necesaria para a valoración do proxecto. 


Para calquera dúbida en relación á inscrición do proxecto poden poñerse en contacto coa organización na dirección de correo feaegalicia@gmail.com


 Os traballos recibiranse desde o 22 de abril até o 30 de abril do 2021.


 Formato de Presentación


1.- Síntese do proxecto en formato pdf (letra Arial 12, interlineado sinxelo).

2.- Material audiovisual (fotos, vídeos, webs). No caso de enviar arquivos de imaxe,non  deben exceder os 10 MG. Preferiblemente enviaranse como  ligazóns, até un máximo de 5 arquivos e/ou 5 ligazóns

 3.-Memoria explicativa do traballo coas seguintes características: en formato pdf, letra Arial 12, interlineado sinxelo e un máximo de 15 páxinas, débense incluír as imaxes e as referencias aos posibles vídeos. 

Esta Memoria debe conter os seguintes puntos: 

• Título (pódese usar un subtítulo) 

• Resumo, con palabras chave (breve exposición do proxecto nun máximo 50 palabras) 

• Xustificación 

• Obxectivos 

• Desenvolvemento do proxecto (metodoloxía, accións, participantes, cronograma,…) 

• Resultados 

• Avaliación, impacto e conclusión de melloras concretas obtidas 

• Certificación dá autorización do uso das imaxes dos menores 

4- Licenciar o traballo baixo a licenza Creative Commons 


• BY: Recoñecemento (Attribution): o material creado por un autor pode ser distribuído e exhibido se a autoría  se mostra nos créditos.

 • NC: Comercial (Non Commercial): o material creado por un autor pode ser distribuído, copiado e exhibido mentres o seu uso non sexa comercial. 

• SA: compartir Igual (Share Alike): o material creado por un autor pode ser modificado e distribuído pero baixo a mesma licencia que o material orixinal. 


Premios


Modalidade A


• Lote de libros para a Biblioteca do centro. 

• Curso de Formación gratuíto para o claustro do centro sobre unha temática   relacionada coa innovación educativa.

• 300 € en metálico. 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN


 Modalidade B


• 300 € 

• Publicación do Proxecto premiado con ISBN ou ISSN 


Organización


 Forum Europeo de Administradores da Educación (Galicia) 

  Contacta en : feaegalicia@gmail.com.

• Forum Europeo de Administradores da Educación edita a revista DyLE (Dirección y Liderazgo Escolar).