As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

mércores, 23 de decembro de 2020

Felices Festas!


 

xoves, 3 de decembro de 2020

Renovación Xunta Directiva

Na reunión da asamblea xeral anual de FEAE Galicia, celebrada o 27 de novembro, procedeuse á renovación da xunta directiva, que queda constituida por: 

  PRESIDENTA                  Susana Vázquez 


   VICEPRESIDENTE         Rafael Rodríguez    SECRETARIA                  Rebeca Núñez   TESOREIRA                     Alejandra Candal

    VOGAIS:                          Juanjo Félez Pérez,  Antonio Leonardo Pastor, Marta Peña                                                 Arena , Francisco José Roca Moro e Charo Vázquez                                                                Mourín.

mércores, 2 de decembro de 2020

Número 7 de la Revista Dyle: Dirección y Liderazgo Educativo

 
EDITORIAL

Emilio Veiga

ACTUALIDAD
MADIGESC: un modelo de evaluación de la madurez digital escolar
Jordi Serarols Boada

COLUMNA
Gestión y atención a la diversidad en los centros educativos
Arturo Cairós

¿Cuáles son las nuevas necesidades que se detectan en el alumnado como consecuencia de la reapertura de las escuelas después del cierre por el Covid-19?
Daniel Rodríguez Arenas

MONOGRÁFICOS
Liderazgo docente. Qué entendemos por el buen profesor
Graciela Pérez | María Luisa Fernández | Manuel Álvarez |
Mauro Sánchez | Alicia Rodríguez Gómez | Ana Pedreño-Santos

ENTREVISTA

Serafin Antúnez
Manuel Álvarez

INVESTIGACIÓN
Estado actual de la investigación sobre el buen profesor 
Manuel Álvarez

EXPERIENCIAS
Hoy viene al cole…
María A. Barceló Martínez

Aprendizaje Basado en Retos durante el confinamiento en el aula virtual de música
Antonio J. Calvillo

RESEÑA LIBRO

HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN
Liderazgo ditribuido
Alejandro Campo | Alfonso Fernández