Quen somos

Que é o Forum Europeo de persoas Administradoras da Educación (FEAE)?

FEAE é unha asociación non gubernamental que traballa no ámbito da educación de varios países de Europa, fundamentalmente en aspectos relacionados coa administración e a xestión educativas.


FEAE é un lugar de encontro, de reflexión e intercambio que ten como obxectivo principal a mellora da calidade da educación.


As liñas prioritarias de actuación do FEAE son:

▪ Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI

▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo

▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros

▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

▪ Compartir a esperanza de que outra educación é posible concitando as vontades necesarias

Cando se crea?

FEAE europeo naceu en París en 1976. Baixo a influencia do Reino Unido no proxecto inicial están Francia, Alemaña, Bélxica e Holanda.


No Estado Español creouse no ano 1987, mentres que a FEAE de Galicia fórmase en 1991.


Na actualidade 22 países de Europa forman o Forum Europeo. En España hai 15 organizacións de FEAE noutras tantas comunidades autónomas.


Quen formamos o FEAE?


• Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc. Ultimamente queremos incorporara o FEAE outras organizacións relacionadas coa educación coma ANPAS, Servizos Municipais de Educación, etc.


• Entre os nosos socios e socias hai membros de todas as redes (pública e concertada), e de todos os niveis educativos (Educación  Infantil, Primaria, Educación Secundaria, Universidade, Servizos de Apoio, etc…).Que actividades realizamos?
En Galicia:


 • Ceas – coloquio. Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.
 • Cafés coloquios trimestrais sobre temas de actualidade educativa.

No Estado:


 • A coordinación dos FEAE territoriais. Tres veces ao longo do curso reunímonos na Federación para debater e acordar os temas que nos preocupan.
 • Xornadas anuais. Arredor de temas de actualidade anualmente organízanse xornadas de reflexión e de debate.
 • Publicar a revista “OGE (Organización y Gestión Educativa)”. Cada ano publícanse seis números.


En Europa:


 • Os responsables de todos os países reúnense periodicamente para analizar e decidir os temas comúns.
 • Organizar intercambios para coñecer os sistemas educativos dos diferentes países da Federación. Realízanse cada dous anos.
 • Distribuír todo o listado de publicacións (“Newsletter”) que realizan os foros dos diferentes países.


Que vantaxes ten ser socio?


 • Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia.
 • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo.
 • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo.
 • Recibir no domicilio a revista “Dyle” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.es).
 • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.
 • Como membro do FEAE, a posibilidade de asistencia ás Xornadas anuais e aos intercambios europeos mediante o pago de cotas especiais.


Xunta Directiva 

 Forum Europeo de persoas Administradoras da Educación de Galicia 

(FEAE-G)


Presidencia: Susana Vázquez Martínez

Vicepresidencia: Rafael Rodríguez Martín 

Secretaría: Begoña Codesal Patiño

Tesorería: Anabel Fontaíña Barca

Vogais:  Juanjo Félez Pérez, Antonio Leonardo Pastor, Francisco José Roca Moro e Charo Vázquez Mourín.


Estatutos


Na seguinte ligazón poderás acceder á lectura dos estatutos