As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

mércores, 2 de marzo de 2022

Café coloquio "Claves para facer realidade a atención á diversidade"

 O xoves 24 de febreiro disfrutamos do Café Coloquio Trimestral de FEAE Galicia na compañía de orientadoras de distintos centros educativos da Coruña, estudiantes de máster do profesorado e socios e socias de FEAEGA. 

Rafael Rodríguez Martín, vicepresidente de FEAEGA e presidente da Asociación Provincial de Equipos Directivos de Infantil e Primaria, fixo un resumen claro e conciso da nova ley de Atención á Diversidade orientado ao día día do labor dos equipos de orientación e direcións de centros. Compartimos á sua presentación desde esta ligazón

A continuación, Mónica Diz Besada, orientadora do IES Sardiñeira e autora do blog Mónica Diz Orienta, reflexionou sobre 9 claves para levar á atención á diversidade a tódalas dimensións educativas, aportando un conxunto de ideas para cada unha das claves. 

Mónica puxo especial énfasis no Deseño Universal da Aprendizaxe (DUA), unha ferramenta imprescindible para achegarse á escola inclusiva.

Neste sentido, desde FEAEGA queremos seguir profundizando no DUA en próximos coloquios e obradoiros.