As liñas prioritarias de actuación do FEAE

Promover a reflexión e creación de significados compartidos sobre a educación do século XXI. ▪ Establecer intercambios bilaterais e multilaterais a nivel autonómico, estatal e europeo ▪ Crear relacións e lazos persoais entre os seus membros ▪ Compartir e incrementar novos coñecementos profesionais

Cales son as actividades que realizamos?

Ceas–coloquio e Work-café: Nunha ou máis ocasións ao longo do curso escolar reunímonos arredor de temas de actualidade para debater as propostas que sobre o mesmo nos presentan relatores de prestixio.

Quen formamos o FEAE?

Profesionais da educación de cada país: profesorado, membros da inspección educativa, membros de equipos directivos, asesores e asesoras,…etc

Que vantaxes ten ser socio?

• Participar en todos os encontros e foros para a reflexión educativa que o FEAE organiza en Galicia. • Coñecer de antemán as propostas e novidades que se dan no sistema educativo galego, do estado e europeo. • Responder ás demandas de asesoramento sobre cuestións educativas que diversas Administracións realizan ao FEAE europeo. • Recibir no domicilio a revista “OGE” e o acceso á mesma a través da páxina web (www.feae.eu). • Elaborar artigos para ser publicados nesta revista.

mércores, 7 de decembro de 2022

Inclusión, innovación e acción social en FP

 O próximo 15 de decembro as 18:30, agardámosvos na Facultade de Ciencias da Educación da UDC, no Campus de Elviña para un novo Café Coloquio de FEAE. 

Equipos educativos e directivos do CEE Nosa Señora de Lourdes, IES Montecelo e CIFP Someso, compartirán tres experiencias que dan mostra do bó e innovador que se está a facer na FP en Galicia ao carón dun café ben quentiño.

Para apontarse, só se precisa  enviar un mail a feaegalicia@gmail.com